Đề kiểm tra kì 1 môn Sử lớp 8 năm 2015 có đáp án mới nhất

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra kì 1 môn Sử lớp 8 năm 2015 có đáp án mới nhất

Tham khảo đề  đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút. Đề thi gồm 5 câu như sau:

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1( 2.0 điểm): Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở  các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ  cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

Câu 2 ( 1.0 điểm): Trình bày những nguyên nhân  các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trở thành đối tượng  xâm lược của thực dân phương Tây?

Câu 3 ( 3.0 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917?  Cuộc cách mạng này tác động đến Việt Nam ra sao ?

Câu 4( 2.0 điểm): Vì sao sau cách mạng tháng 02 năm 1917, nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại?

Câu 5 ( 2.0 điểm): Hoàn thành bảng so sánh vị trí các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ trong sản xuất công nghiệp thời điểm 1870, 1913 theo bảng sau?  ( điền trực tiếp vào bảng)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.
I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
James Joyce
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru