Snack's 1967

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 có đáp án – Phòng GD&ĐT Bố Trạch 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 có đáp án – Phòng GD&ĐT Bố Trạch 2016

Tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán có đáp án năm 2016 của Phòng GD & ĐT Bố Trạch. Thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 5 câu tự luận, các em xem chi tiết dưới đây

PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH               

 KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán – Khối : 8

Thời gian làm bài: 90  phút (Không kể thời gian phát đề)

(Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.)

Câu1: (1 điểm)

a. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?

b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi xin đưa ra một lời khuyên, hy vọng mình không tỏ ra xấc xược. Hãy viết đi: hãy viết điều bạn đang cảm thấy. Đôi khi nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong đau khổ.
May I make a suggestion, hoping it is not an impertinence? Write it down: write down what you feel. It is sometimes a wonderful help in misery.
Robertson Davies
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên