XtGem Forum catalog

Lớp 8

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8

Lịch Sử 8 -Bài 17- CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939

Sử 8 -Bài 17- CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939 Sử 8 -Bài 17- CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939 I.

Lịch SỬ 8 - Bài 18- NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANHTHẾGIỚI (1918-1939).

SỬ 8 - Bài 18- NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939). I Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX

Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ​I.Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1918-1929 1. Kinh tế : -Thu nhi

Lịch Sử 8- Bài 20 -PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918-1939)

Sử 8- Bài 20 -PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á ( 1918-1939)​ I. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á . CÁCH MẠNG TRU

Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)

Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)​ I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai - Sau cuộc khủng hỏang kinh tế

Lịch Sử 8 -Bài 22- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬTVÀVĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX .

Sử 8 -Bài 22- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX .​ I Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật th

Lịch Sử 8 -Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI .

Sử 8 -Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI .​ A. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : Giúp hs củng cố , hệ thống hóa những sự kiện cơ bả

Lịch Sử 8 -BÀI 24 - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪNĂM1858-1873

Sử 8 -BÀI 24 - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858-1873​ (Hai tiết) I : THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)

Lịch Sử 8-Bài 25 KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP LAN RỘNG RA TOÀNQUỐC ( 1873-1884)

Lịch Sử 8 -Bài 26- PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONGNHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX

Sử 8 -Bài 26- PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX (phần hai )Bãi sậy -Hương Khê​

Lịch Sử 8-Bài 27- KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNGPHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX .

Sử 8-Bài 27- KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX .

Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.

Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918.

Lịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII

Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu tron
Ngẫu Nhiên