The Soda Pop

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 SGK Toán 7 tập 1 (Tập hợp Q các số hữu tỉ)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ có ba điều cần nhớ là trong sạch, siêng năng, cẩn thận. Biết ba điều đó là biết giữ mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên