XtGem Forum catalog

Chương I: Số thực. Số hữu tỉ. Hướng dẫn giải bài tập 91, 92, 93, 94, 95 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập Số thực)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi.
The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên