Old school Easter eggs.

Đại Dịch AIDS - Thảm Họa Của Loài Người

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 65 Đại Dịch AIDS - Thảm Họa Của Loài Người câu 1, 2, 3 trang 205 SGK. Hiện tại bệnh AIDS chưa có thuốc chữa, cho nên các bạn cần có kiến thức để tránh khỏi lây nhiễm nhé.

BÀI 65: GIẢI BÀI TẬP ĐẠI DỊCH AIDS - THẢM HOẠ CỦA LOÀI NGƯỜI

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào thông tin trên hãy hoàn chỉnh bảng 65.


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên