XtGem Forum catalog

Đại Dịch AIDS - Thảm Họa Của Loài Người

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 65 Đại Dịch AIDS - Thảm Họa Của Loài Người câu 1, 2, 3 trang 205 SGK. Hiện tại bệnh AIDS chưa có thuốc chữa, cho nên các bạn cần có kiến thức để tránh khỏi lây nhiễm nhé.

BÀI 65: GIẢI BÀI TẬP ĐẠI DỊCH AIDS - THẢM HOẠ CỦA LOÀI NGƯỜI

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào thông tin trên hãy hoàn chỉnh bảng 65.


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng ai nghĩ những người vĩ đại bất hạnh, trừ những người vĩ đại.
None think the great unhappy, but the great.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên