Duck hunt

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 (Luỹ thừa của số hữu tỉ (tiếp))

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.
The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên