Polaroid

Viết bài làm văn số 3 – Ngữ văn 12, tập 1

Soạn văn: Viết bài làm văn số 3 Ngữ văn lớp 12

I: Yêu cầu Ngữ văn 12

– Viết bài văn nghị luận về một đoạn thơ trữ tình.

– Củng cố kiến thức về các văn bản văn học đã học, rèn luyện kĩ năng vận dụng các thao tác nghị luận để viết bài văn phù hợp yêu cầu của đề bài.

II: Đề tham khảo Ngữ văn lớp 12

1: a. Theo anh (chị) tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) được biểu hiện cụ thể ở những phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh họa.

  1. Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về Tây Tiến và những người đồng đội trong đoạn thơ sau:

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.
Our will is always for our own good, but we do not always see what that is.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên