XtGem Forum catalog

What Was Wrong With You Unit 10 Lớp 7 Trang 110 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 Keep Fit Stay Healthy phần b What Was Wrong With You Trang 110 SGK. Qua bài này chúng ta sẽ biết sơ qua về bệnh cảm thông thường và cách chữa trị của nó như thế nào.

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH

 

B. WHAT WAS WRONG WITH YOU? (BẠN LÀM SAO VẬY)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Thầy Tân : Lan, hôm qua em ở đáu? Em không đến trường.

Lan :          Em bị cảm nặng. Em cũng bị nhức đầu.

Thầy Tân : Ôi trời. Em bị bệnh. Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Lan :          Em cảm thấy ổn, nhưng em hơi mệt.

Thầy Tân : Ồ, giờ ra chơi em nên ở lại trong lớp. Hôm nay thời tiết xấu. Mẹ em có viết giấy xin phép nghỉ bệnh cho em không?



,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giới truyền thông cần có các lỗ mũi dài như con voi để ngửi thấy các chính trị gia, thị trưởng, thủ tướng và nhà kinh doanh. Chúng ta cần biết thực tại, cái tốt lẫn cái xấu, không đơn thuần chỉ là các biểu hiện bên ngoài.
Media people should have long noses like an elephant to smell out politicians, mayors, prime ministers and businessmen. We need to know the reality, the good and the bad, not just the appearance.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên