Unit 2: Personal Information (Thông Tin Cá Nhân)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information (Thông Tin Cá Nhân). Trong bài này chúng ta sẽ học số điện thoại (telephone numbers) và ngày sinh của tôi (my birthday).

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

 My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

 

 

VOCABULARY

personal   (adj.)                       thuộc về cá nhân, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat