Old school Swatch Watches

Unit 12: Let's Eat (Ăn Thôi !)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 12 Let's Eat (Ăn Thôi !). Trong bài này chúng ta sẽ học bài chúng ta nên ăn gì (What Shall We Eat) và thức ăn của chúng ta (Our Food).

UNIT 12: LET’S EAT!

ĂN THÔI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 What Shall We Eat Unit 12 Lớp 8 Trang 114 SGK

 Our Food Unit 12 Lớp 7 Trang 119 SGK

 

 

A. WHAT SHALL WE EAT ? (CHÚNG TA NÊN ĂN GÌ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.
On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên