Old school Swatch Watches

Unit 11: Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 Keep Fit Stay Healthy (Giữ Sức Khỏe Tốt, Luôn Khỏe Mạnh). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về phần khám tổng quát (Check-Up) và phần bạn làm sao vậy (What Was Wrong With You).

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

GIỮ SỨC KHỎE TỐT, LUÔN KHỎE MẠNH

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Check-Up Unit 11 Lớp 7 Trang 107 SGK

 What Was Wrong With You Unit 10 Lớp 7 Trang 110 SGK

 

 

A. CHECK-UP (Khám tổng quát), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Education is the art of making man ethical.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên