80s toys - Atari. I still have

Chương 7. Mắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 203 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 trang  203  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.


Câu 2: Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:


– Điều tiết;


– Điểm cực cận;


– Điểm cực viễn;


– Khoảng nhìn rõ.


Câu 3: Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:


– Mắt cận;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.
Lovers who love truly do not write down their happiness.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên