Teya Salat

Chương 7. Mắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 203 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 trang  203  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.


Câu 2: Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:


– Điều tiết;


– Điểm cực cận;


– Điểm cực viễn;


– Khoảng nhìn rõ.


Câu 3: Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:


– Mắt cận;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó.
Beauty is an outward gift, which is seldom despised, except by those to whom it has been refused.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên