XtGem Forum catalog

Chương 7. Mắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 203 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 trang  203  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.


Câu 2: Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:


– Điều tiết;


– Điểm cực cận;


– Điểm cực viễn;


– Khoảng nhìn rõ.


Câu 3: Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:


– Mắt cận;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại.
Love is like war; easy to begin but very hard to stop.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên