Duck hunt

Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂUSử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

(Thời sơ – trung kì trung đại)Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂUBản đồ Tây Âu thế kỷ I đến VI Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Au.Người Giéc Manh vào đế quốc La Mã đã:- Phá bỏ bộ máy nhà nước Rô ma .- Chia ruộng đất của chủ nô cho quý tộc và tướng lĩnh, họ có quyền lợi , giàu có đó là lãnh chúa phong kiến .- Nô lệ và nông dân trở thành nông nô , họ lệ thuộc vào lãnh chúa .- Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành ở Châu Âu.Xã hội phong kiến Châu Âu :- Lãnh chúa phong kiến .- Nông nô .Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

Lược đồ các quốc gia phong kiến Tây Âu
2.Lãnh địa phong kiến- Lãnh địa phong kiến gồm đất đai của lãnh chúa ,nhà ở của nông nô .- Đời sống : lãnh chúa có nhiều quyền như vua , sống đầy đủ xa hoa ; nông nô phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.- Kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ , chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂUMột lãnh địa phong kiếnLịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂULâu đài của lãnh chúa .3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại :-Cuối thế kỉ XI, KT thủ công nghiệp phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi và buôn bán hàng hoá, nhiều thành thị trung đại ra đời.- Tổ chức của thành thị : phố xá cửa hàng , các phường hội và thương hội .- Sống trong thành thị gồm thợ thủ công , thương nhân .- Thành thị thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa, xã hội phong kiến Châu Âu phát triển .Kinh tế của lãnh địaKinh tế thành thị trung đạiKinh tế nông nghiệp.Tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ.Chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán .Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp .Phường hội .Thương hộiLịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂUHội chợ ở Đức

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập .
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, nhưng nếu có người xứng đáng, anh ta sẽ không làm bạn khóc.
Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên