The Soda Pop

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án chi tiết của Phòng GD & ĐT Tân Châu. Đề thi gồm 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, các em xem chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán 6 của Phòng GD & ĐT Phù Yên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Năm học 2015 – 2016

I. LÍ THUYẾT: (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết công thức tổng quát?

Áp dụng: Tính:        Câu 2: (1 điểm) Góc vuông là gì? Vẽ góc vuông xOy?

II. BÀI TẬP: (8 điểm), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.
Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên