80s toys - Atari. I still have

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án chi tiết của Phòng GD & ĐT Tân Châu. Đề thi gồm 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, các em xem chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán 6 của Phòng GD & ĐT Phù Yên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Năm học 2015 – 2016

I. LÍ THUYẾT: (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết công thức tổng quát?

Áp dụng: Tính:        Câu 2: (1 điểm) Góc vuông là gì? Vẽ góc vuông xOy?

II. BÀI TẬP: (8 điểm), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là người thầy tốt hơn trách nhiệm.
Love is a better teacher than duty.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên