Old school Swatch Watches

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án chi tiết của Phòng GD & ĐT Tân Châu. Đề thi gồm 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, các em xem chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán 6 của Phòng GD & ĐT Phù Yên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Năm học 2015 – 2016

I. LÍ THUYẾT: (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết công thức tổng quát?

Áp dụng: Tính:        Câu 2: (1 điểm) Góc vuông là gì? Vẽ góc vuông xOy?

II. BÀI TẬP: (8 điểm), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc.
Great men are seldom over
scrupulous in the arrangement of their attire.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên