Polaroid

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)


III. Luyện tập


Câu 1: Tìm hiểu các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn trích Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm.


a.


- Tính cụ thể:  • Cụ thể về địa điểm và thời gian của "lời nói": Trong một căn phòng ở giữa khu rừng vào lúc đêm khuya.


  • Cụ thể về người nói, mục đích nói (nhân vật Thùy tự nhủ với mình).


  • Cụ thể về cách diễn đạt: từ hô gọi (ơi), những lời tự nhủ (nghĩ gì đấy), lời tự trách (đáng trách quá).- Tính cảm xúc:  • Giọng thủ thỉ tâm tình (suy nghĩ về hiện tại, liên tưởng đến tương lai).


  • Giọng trách móc, giục giã.- Tính cá thể:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên