Old school Easter eggs.

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)


III. Luyện tập


Câu 1: Tìm hiểu các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn trích Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm.


a.


- Tính cụ thể:  • Cụ thể về địa điểm và thời gian của "lời nói": Trong một căn phòng ở giữa khu rừng vào lúc đêm khuya.


  • Cụ thể về người nói, mục đích nói (nhân vật Thùy tự nhủ với mình).


  • Cụ thể về cách diễn đạt: từ hô gọi (ơi), những lời tự nhủ (nghĩ gì đấy), lời tự trách (đáng trách quá).- Tính cảm xúc:  • Giọng thủ thỉ tâm tình (suy nghĩ về hiện tại, liên tưởng đến tương lai).


  • Giọng trách móc, giục giã.- Tính cá thể:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Never do anything against conscience even if the state demands it.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên