Old school Easter eggs.

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh lớp 6 năm 2015 mới nhất

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh lớp 6 năm 2015 mới nhất

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh lớp 6 năm 2015 mới nhất của trường THCS Cà Mau có đáp án và thang điểm chi tiết.

SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: SINH HỌC LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Năm học: 2015 – 2016

Câu 1: (2đ)

Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Câu 2: (3đ)

Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó. Nêu điểm giống và khác nhau giữa các củ: gừng, khoai tây, su hào?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.
I don't think there is any truth. There are only points of view.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên