XtGem Forum catalog

Chương II: Nhiệt học – Sự nóng chảy, sự đông đặc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6trang 76
Chương II: Nhiệt học – Sự nóng chảy – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 76


– Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc.

– Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau


– Trong thởi gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.


 


Bài C1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?


Hướng dẫn giải:


Tăng dần, đoạn thẳng nằm nghiêng


 


Bài C2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên