Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II : Số nguyên – Bài 1 : làm quen với số nguyên âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 trang 68

Chương II : Số nguyên – Bài 1 : làm quen với số nguyên âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 trang 68  1. Hình bên minh học một phần các nhiệt kế ( tính theo độ C) :


a. Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kếChương II : Số nguyên – Bài 1 : làm quen với số nguyên âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 trang 68

b. Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ? Nhiệt kế b


Chương II : Số nguyên – Bài 1 : làm quen với số nguyên âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 trang 68


2. Đọc độ cao của các địa điểm sau :


a. Độ cao cua đỉnh núi E vơ rét ( thuộc Nê pan ) là 8848 mét ( cao nhất thế giới ) – 8848 mét


b. Độ cao của đáy vực Ma ri an ( thuộc vùng biển Phi lip pin ) là -11524 mét ( sau nhất thế giới ) – âm 11524 mét


3. Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước công nguyên. Chẳng hạn nhà toán học Pi ta go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.


Hãy viết số ( nguyên âm ) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên biết rằng nó diễn ra vào năm 776 trước Công nguyên.


Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm -776, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.
Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên