Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6

Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6


47. Tính : Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 648. Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6 49. Điền số thích hợp vào ô trống : Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6

50. Đố : Dùng các số 2, 9 và các phép toán cộng trừ điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng, Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần


Chương II : Số nguyên – Phép trừ hai số nguyên – Hướng dẫn giải bài 47, 48, 49, 50 trang 82 SGK Toán 6


***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.
Great is the guilt of an unnecessary war.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat