pacman, rainbows, and roller s

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82


51. Tính: Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 8252. Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác si mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212

Tuổi thọ của nhà bác học Ac si mét là : – 212 – (-287) = 75 tuổi


53. Điền số thích hợp vào ô trống : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82


54. Tìm số nguyên x biết rằngChương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82


55. Đố vui : Ba bạn Hồng, Lan, Hoa tranh luận với nhau:


Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ, Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số trừ và số bị trừ.


Bạn đồng ý với ạ  Vì sao ? Cho ví dụ.


Đồng ý với ý kiến của Hồng và Lan


Ví dụ : (-5) – (-3) = -2 hiệu -2 lớn hơn số bị trừ (-5) ( ý kiến của Hồng ), , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không cái gì không chân chính mà lại trở nên vĩ đại được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên