Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên _ Số Nguyên tố + Hợp số + Bảng số nguyên tố _ Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6


115. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Các số 312; 213; 435; 417 lớn hơn 3 và chia hết cho 3 nên là hợp số.


Số 3311 lớn hơn 11 và chia hết 11 nên là hợp số.


Số 67 là số nguyên tố.


116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền các kí hiệu thích hợp vào ô vuông :


Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên _ Số Nguyên tố + Hợp số + Bảng số nguyên tố _ Hướng dẫn giải bài 115, 116,117,118,119 trang 47 SGK Toán 6


117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau : 117; 131; 313; 469; 647


Các số nguyên tố là : 131; 313; 647


118. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn.
Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog