XtGem Forum catalog

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền của một quốc gia để hành quyết một tên bạo chúa khi cần thiết không thể bị nghi ngờ, cũng như việc treo cổ một tên cướp hay giết một con bọ chét.
The right of a nation to kill a tyrant in case of necessity can no more be doubted than to hang a robber, or kill a flea.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên