Soạn bài: Tam đại con gà

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Tam đại con gà ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Tam đại con gà


Câu 1:


   Trong truyện Tam đại con gà, "ông thầy" liên tiếp bị đưa vào hai tình huống:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches