XtGem Forum catalog

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cần nhiều thời gian để chẳng làm gì cả đến nỗi tôi chẳng còn thời gian cho công việc nữa.
I need so much time for doing nothing that I have no time for work.
Pierre Reverdy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên