XtGem Forum catalog

Tuyển chọn 6 đề kiểm tra chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất năm 2016

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn 6 đề kiểm tra chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất năm 2016

Dưới đây là 6 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 6 hay nhất được HocTap321.XtGem.Com tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao. Xem chi tiết dưới đây

6 Đề kiểm tra chương 1 Toán lớp 6

Đề số 1:

Câu 1: Cho tập hợp E ={1, a, b, 2}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống

1) b [ ]  E                               2) a [ ] E                           3)2     [ ] E                                    4) { 1} [ ] E

Câu 2: Tìm ƯCLN(48,12,24)

Câu 3: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 28 . 24 + 24 . 72     b) 2 . 3  –  2 . 7

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết :

a) 2.x – 26 = 3 .2                                                   b) 10  x , 20  x  và 2 < x < 10

Câu 5: Số Học sinh một lớp 6 khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh lớp 6, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 30 đển 40., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không thấy xúc phạm đâu. Sự xúc phạm cũng như món đồ uống; nó chỉ có ảnh hưởng khi nó được chấp nhận. Và lòng kiêu hãnh là món hành lý quá nặng cho cuộc hành trình của tôi.
I was not offended, my love. An insult is like a drink; it affects one only if accepted. And pride is too heavy baggage for my journey...
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên