Nội dung ôn tập thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn mới nhất năm học 2016 – 2017

HocTap321 chia sẻ Nội dung ôn tập thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn mới nhất năm học 2016 – 2017

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới đạt kết quả cao nhất, HocTap321.XtGem.Com gửi tới thầy cô và các em Đề cương ôn thi học kì 1 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sinh, Sử, Địa và GDCD mới nhất năm 2016. Đề tổng hợp tất cả kiến thức cơ bản và dạng bài đã học trong HK1 sẽ giúp các em ôn luyện thật tốt cho kì thi sắp tới

xem thêm: Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán – Ba đình

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1

CÁC MÔN – LỚP 6

1. Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán – lớp 6 (90 phút)

I. PHẦN SỐ HỌC:

* Chương I:

1. Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp

2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính

3. Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.
Tricks and treachery are the practice of fools, that don't have brains enough to be honest.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid