Facebook00">Google+0 Thầy cô và các em tham khảo đề và đáp án của Trường THCS Bình Khê – Quảng Nin" />
Teya Salat

Trường THCS Bình Khê: Khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm học

HocTap321 chia sẻ Trường THCS Bình Khê: Khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm học

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Thầy cô và các em tham khảo đề và đáp án của Trường THCS Bình Khê – Quảng Ninh trong kỳ thi Khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm học.

PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6

Thời gian : 60 phút

Câu 1 : ( 2 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 17 x 4 + 8 x 4

b) 875 + 5  375 : 25 – 875

c) 2012 8 – 8  2011, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.
When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên