Facebook00">Google+0 Ma trận đề thi KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 20152016 trường THC" />

Ma trận đề KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường

HocTap321 chia sẻ Ma trận đề KSCL đầu năm Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Ma trận đề thi KSCL đầu năm (Khảo sát chất lượng đầu năm) Lớp 6 môn Văn năm học 2015-2016 trường THCS Tự Cường – Hải Phòng.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC  2015- 2016

Môn:  Ngữ văn 6 – Thời gian 90’ ( không kể giao đề) 


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.
The creatures that inhabit this earth
be they human beings or animals
are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and prosperity of the world.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog