XtGem Forum catalog

Đề thi kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Vật Lý có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Vật Lý có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 6 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: VẬT LÝ 6

Giới hạn chương trình: tuần 1 đến tuần 15

1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – BẢNG 1


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên