Pair of Vintage Old School Fru

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2014 – 2015 (Có Đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2014 – 2015 (Có Đáp án)

PHÒNG GD- ĐT MỸ ĐỨC                               BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH         MÔN: TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2014 – 2015

                                                Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm: (3,0đ)

          Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng  trong các câu  sau:

Câu 1: Tập hợp có 3 phần tử là :

A. {0;1}           B. {0; a; b}         C. {Bưởi, cam, chanh, táo}       D. {6A; 6B}

Câu 2 : Cho tập hợp M = { 0; 1; 3; 5} kết luận nào sau đây là đúng:

A. 0 M                   B. {1; 0}  M            C. {1; 2; 3} M             D. {0}  M

Câu 3:  Cách tính đúng là :, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy; điều ta trốn tránh sẽ trốn tránh ta.
What we seek we shall find; what we flee from flees from us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên