Bộ 4 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 chọn lọc năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Bộ 4 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 chọn lọc năm học 2015 – 2016

Các em tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 hay nhất. Đây là tài liệu ôn thi học kỳ 2 lớp 6 rất hiệu quả, giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học.

Xem thêm: 50 bài văn mẫu lớp 6 tuyển chọn thi học kì 2 năm học 2015 – 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6

Thời gian làm bài 90 phút

Đề 1

Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

Câu 2 : ( 2 điểm )Tìm x  biết :

Câu 3: (2 điểm).  Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau: Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng 8/11 số học sinh trung bình; còn lại xếp loại giỏi.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phải sống với sự thật mà chúng ta có thể đạt được hôm nay, và sẵn sàng để gọi nó là sai lầm vào ngày mai.
We have to live today by what truth we can get today and be ready tomorrow to call it falsehood.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring