The Soda Pop

Bộ 4 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 chọn lọc năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Bộ 4 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 chọn lọc năm học 2015 – 2016

Các em tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 hay nhất. Đây là tài liệu ôn thi học kỳ 2 lớp 6 rất hiệu quả, giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học.

Xem thêm: 50 bài văn mẫu lớp 6 tuyển chọn thi học kì 2 năm học 2015 – 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6

Thời gian làm bài 90 phút

Đề 1

Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

Câu 2 : ( 2 điểm )Tìm x  biết :

Câu 3: (2 điểm).  Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau: Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng 8/11 số học sinh trung bình; còn lại xếp loại giỏi.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.
Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên