Snack's 1967

Chương 2. Điện năng, công suất điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 49 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu.
If the path be beautiful, let us not ask where it leads.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên