XtGem Forum catalog

Chương 2. Điện năng, công suất điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 49 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.
When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.
Peter Marshall
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên