Snack's 1967

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Trang 79 SGK Toán cơ bản lớp 12)


a) y = logx;

b) y = Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Giải bài tập 4,5)Hướng dẫn giải:


a) Đồ thị hàm số y = logx (cơ số 10) nằm hoàn toàn bên phải trục tung) nhận trục tung làm tiệm cận đứng), cắt trục hoành tại điểm (1;0) và đi qua điểm (10;1) (em có thể vẽ thêm điểm phụ (1/10; -1).


Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Giải bài tập 4,5)


b) Đồ thị hàm sốy = Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (Giải bài tập 4,5)( cơ số nhỏ hơn 1) nằm hoàn toàn bên phải trục tung (nhận trục tung làm tiệm cận đứng), cắt trục hoành tại điểm (1;0) và đi qua điêm (1/2;1) (em có thể vẽ thêm vài điểm phụ (2;-1), (4.-2), (1/4; 2)) (bạn đọc tự vẽ)


Bài 5. (Trang 79 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Tính đạo hàm của các hàm số:


a) y= 3x2 – lnx + 4sinx;


b) y= log(x2+ x + 1) ;, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.
It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên