Pair of Vintage Old School Fru

Bài 3: Lôgarit (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm an ủi với những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ như mình.
It is a consolation to the wretched to have companions in misery.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên