Disneyland 1972 Love the old s

Unit 13: The 22nd Sea Games (Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á Lần Thứ 22)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 13: The 22nd Sea Games (Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á Lần Thứ 22). Trong phần ngữ pháp chúng ta sẽ học so sánh hơn kép và so sánh liên kết (Double Comparative and Associated Comparative).

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 13 Lớp 12 Trang 138

 Speaking Unit 13 Lớp 12 Trang 141

 Listening Unit 13 Lớp 12 Trang 142

 Writing Unit 13 Lớp 12 Trang 144

 Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai lừa gạt anh thường xuyên như chính bản thân anh?
Who had deceived thee so often as thyself?
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên