XtGem Forum catalog

Soạn văn bài miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự – Ngữ văn 9




Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự


I: Hướng dẫn tìm hiểu bài









1: a – Những câu thơ tả cảnh trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích:


Bốn bề bát ngát xa trông,


Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.


Những câu thơ miêu tả tâm trạng:


Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,


Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.


Xót người tựa cửa hôm mai.


Những câu thơ vừa tả cảnh, vừa miêu tả tâm trạng:



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.
Ethics is nothing else than reverence for life.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên