Reading Unit 5 Lớp 12 Trang 52

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Reading trang 55 SGK. Quan sát tranh minh họa, luyện tập theo cặp để mô tả tình huống trong tranh, nói tên các trường học bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

READING (ĐỌC)

 

Before you read: Quan sát tranh minh họa, luyện tập theo cặp để mô tả tình huống trong tranh, nói tên các trường học bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi. 

Đáp án.

Hue University

Hanoi University of Natural Science

Hanoi University of Architecture

 

While you read: Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring