XtGem Forum catalog

Listening Unit 12 Lớp 12 Trang 132

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Listening trang 132 SGK. Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi và nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và chọn đáp án đúng cho mỗi câu.

UNIT 12: WATER SPORTS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi:

trong hồ hay dưới biển             (in a swimming pool)

có thiết bị hay không               (with or without equipment)

theo cá nhân hay theo đội       (in a team or individually)

 

* Nghe và lặp lại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tại sao chúng ta lại nên nghĩ về những điều tươi đẹp? Bởi vì suy nghĩ quyết định cuộc đời. Có một thói quen chung là oán trách môi trường xung quanh. Môi trường điều chỉnh cuộc đời nhưng không điều khiển cuộc đời. Linh hồn mạnh hơn những gì quanh nó.
Why should we think upon things that are lovely? Because thinking determines life. It is a common habit to blame life upon the environment. Environment modifies life but does not govern life. The soul is stronger than its surroundings.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên