Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Ôn tập  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  67 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn.


Cho các con ruồi đực và cái F1 giao phối naẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình cả ở hai giới như sau:


–        3/8 mắt đỏ, cánh dài.


–        3/8 mắt đỏ, cánh ngắn.


–         1/8 mắt nâu, cánh dài.


–         1/8 mắt nâu, cánh ngắn.


Từ kết quả lai nói trên hãy xác định kiểu gen của ruồi bố, mẹ. F1 và các con ruồi, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog