Polaroid

Chương 4. Bài 14. Vật liệu Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 72, 73 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  72, 73 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1:  Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:


A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;


B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;


C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;


D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.


Câu 2: Tơ tằm và nilon-6,6 đều:


A. Có cùng phân tử khối.


B. Thuộc loại tơ tổng hợp., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn
và với người khác
nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.
Today can be a healthy unusual day for you
and for others
if you take time to give someone a smile... to express a word of kindness... to lend a helping hand to someone in need... to write a note of gratitude... to give a word of encouragement to someone who is temporarily overcome with problems... to share a portion of your material possessions with others
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên