XtGem Forum catalog

Chương 4. Bài 13. Đại cương về Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 64 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  64  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là


A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.


B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.


C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.


D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo.


Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?


A. Poli(vinyl clorua);


B. Pilisaccarit;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, tình yêu với những niềm vui của mình làm tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét.
As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên