Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II: Cảm ứng – Hướng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 101
Chương II: Cảm ứng – Hướng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 101


Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ?

Trả lời:


Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích


thích của môi trường.


Câu 2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?


Trả lời:


Hướng tiếp xúc.


Câu 3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.


Trả lời:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian để tiết kiệm nó.
The training of children is a profession, where we must know how to waste time in order to save it.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên