Ring ring

Chương II: Cảm ứng – Hướng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 101
Chương II: Cảm ứng – Hướng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 101


Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ?

Trả lời:


Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích


thích của môi trường.


Câu 2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?


Trả lời:


Hướng tiếp xúc.


Câu 3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.


Trả lời:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên