XtGem Forum catalog

Chương II: Cảm ứng – Hướng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 101
Chương II: Cảm ứng – Hướng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 101


Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ?

Trả lời:


Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích


thích của môi trường.


Câu 2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?


Trả lời:


Hướng tiếp xúc.


Câu 3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.


Trả lời:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng.
There are winners, there are losers and there are people who have not yet learned how to win.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên