Duck hunt

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 43
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 43


Bài 1. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Trả lởi:


Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục


Bài 2. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?


Trả lời:


Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.


Bài 3. Sản phẩm của pha sáng là gì?


Trả lời:


Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2-, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó.
Beauty is an outward gift, which is seldom despised, except by those to whom it has been refused.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên