The Soda Pop

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 27
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 27I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

–        Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, là thành phần  không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP,„. trong cơ thể thực vật.


–        Nitơ tham gia quá trình điều tiết trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào thực vật.


–        Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trưởng ở dạng NH4+ và NO3. Trong đó, NO3 được khử thành NH4.


–        NH3 trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa trực tiếp, chuyển vị amin và hình thành amit.


–        Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN


♦     Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi vài sự phát triến của cây., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Phủ để trừu tân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên