Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh lớp 11

ĐỌC THÊM - BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN - CHU MẠNH TRINH


 


I. Tiểu dẫn


1. Tác giả


-       Chu Mạnh Trinh (1862- 1905)


-       Quê quán: làng Phú Thị - Đông Yên phủ Khoái Châu nay thuộc huyện Văn Giang Hưng Yên.


-       Không chỉ giỏi về thơ mà còn là một nhà kiến trúc nổi tiếng.


2. Bài thơ


-       Đây là một trong ba bài thơ ông viết về Hương Sơn vào dịp ông đứng trông coi trùng tu, tôn tạo quần thể danh thắng nơi đây.


-       Bài thơ làm theo thể hát nói, có biến thể., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mệt mỏi là chiếc gối êm nhất.
Fatigue is the best pillow.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên