Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á


(Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)22


 


1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á


* Nguyên nhân


Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.


-       Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.


-       Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.


-       Chế độ phong kiến khủng hoảng. Kinh tế kém phát triển., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên.
There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches