Ring ring

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 12. NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI


(1918-1939)


1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923


* Hoàn cảnh lịch sử


-       Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức là nước bại trận,bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng


-       Mâu thuẫn xã hội gay gắt.


-       Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11/1918 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản (Cộng hòa Vaima).Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên