Snack's 1967

Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu
Dưới đây là phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu


Tố Hữu là nhà thơ lớn trong thời đại chúng ta. Với ông, con đường cách mạng cũng là con đường thơ. Năm 1938, mới 18 tuổi, nhà thơ được vinh dự trở thành người chiến sĩ cộng sản cùa Đảng. Bài thơ “Từ ấy” vang lên như một tiếng reo vui thể hiện niềm vui sướng tự hào của một thanh niên yêu nước bắt gặp ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin.

Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, lí tưởng cách mạng và tình yêu giai cấp của người chiến sĩ trẻ.  1. Khổ thơ mở đầu cất lên như một lời hát say mê, nồng nàn. Vần thơ tràn ngập ánh sáng:


“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ;


Mặt trời chân lí chói qua tim


Hồn tôi là một vườn hoa lá


Rất đậm hương và rộn tiếng chim”.


“Từ ấy”, là từ thuở ấy (9-1938), nhà thơ vui sướng, hân hoan chào đón “Mặt trời chân lí chói qua tim”. Giữa những năm tháng nô lệ, lầm than, tủi nhục, người chiến sĩ trẻ cảm thấy được hồi sinh ‘’bừng nắng hạ”, “Mặt trời chân lí” là hình ảnh ẩn dụ rất sáng tạo nói về ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin. Lí tưởng cách mạng, lí tưởng cộng sản chủ nghĩa soi sáng nhận thức, mở mang tâm hồn trí tuệ, làm cho cuộc đời đầy sắc màu ý nghĩa. Lòng “tôi” và con đường cách mạng “bừng nắng hạ” chói chang, ấm áp. Trái tim “tôi” có “Mặt trời chân lí chói qua…”. Ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin soi rọi vào tâm hồn. Dưới ánh sáng lí tưởng, tâm hổn đẹp biết bao, dào dạt sức sống như một vườn xuân rực rỡ trong muôn sắc màu “hoa lá”, ngào ngạt “đậm hương” và “rộn tiếng chim” hót ca. Ngoài nghệ thuật sáng tạo hình ảnh ẩn dụ, so sánh, Tố Hữu đã chọn lọc một số từ có giá trị gợi tả về biểu cảm đặc sắc (bừng, chói, đậm, rộn) đế ca ngợi lí tưởng và tình yêu lí tưởng. Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà thơ xứ Huế có nhiều vần thơ độc đáo, đậm đà:


“Khi tôi đã say mùi hương chân lí


Đời đẳng cay không một chút ngọt bùi, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hôm qua đã kết thúc đêm qua.
Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.
Yesterday ended last night. Today is a brand
new day.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên