Duck hunt

Chương 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 115 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang  115  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Chô một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong ?


Câu 2: Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao?


Câu 3: Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định ?


Câu 4: Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?


Câu 5: Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn µt = 0,25. Hãy tính:


a) Gia tốc của vật;


b) Vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba;


c) Đoạn thẳng mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên